A goal without a plan is just a wish

ליווי אישי למנהלים

10 מפגשי 1X1 עם יועצת ארגונית מנוסה, שיהפכו את המנהל למעולה ויקנו לו כלים לניהול מוצלח של צוות דינמי בפרויקטים מורכבים

איזה מנהל תהיה?

בעל מודעות ותפישה ניהולית ברורה

פותר בעיות בצוות דינאמי ובמצבים משתנים באופן גמיש ויצירתי

מתקשר באופן בונה, מפרה ומעצים את העובדים

חונך ומעביר משובים אפקטיביים

people talk

עשרות מנהלים שליווינו כבר עושים חיל בארגונים שלהם ומנהלים צוותים יציבים, רתומים ומגובשים

דפנה חדת אבחנה, קשובה, מדברת תמיד בגובה העיניים. הישירות שלה מונעת התפלספויות ובזבוז זמן, דפנה עזרה לי מאוד להבין ולהוביל תהליכים.
זיו
מרכנתיל
איה וצוותה מוכוונות לטרנדים חדשים בשוק העבודה ולצרכי הארגון בעידן של היום ומספקות זווית ראייה מעשירה ומרתקת על העולם הזה. תכנים אלו באו בליווי האישי שניתן למנהלים וכן בסדנאות פיתוח המנהלים שערכנו. מעבר לכל, לאיה וצוותה יש רצון כן ואמיתי לסייע בכל שנדרש. זמינותן גבוהה ותמיד מצאתי מענה מקצועי, מהיר, ענייני ורציני לכל סוגיה והתלבטות.
שלי הקש אגסי
Urogen
דפנה הטיבה לנתח, לזהות ולהבין את הארגון לעומקו ויחד עם כל מנהל, חשפה את תפיסת עולמו, חוזקותיו ויעדיו כפי שהוא רואה אותם. תוך הסתכלות משותפת, מעצימה ופורה של המנהלים, היא מאפשרת להם להגיע אל התוצאות הרצויות עם הכלים המדויקים עבורם.
קרן מור
גב מערכות


מפגש הכרות ראשון חינם